C*H*A*N*R*O*E*U*N

Food for Thought, Thought for Action!

ខ្មែរត្រូវតែចេះស្រលាញ់និងជួយខ្មែរ

Leave a comment

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពមួយចំនួននៃសកម្មភាពនៃការបរិច្ចាកប្រាក់កាសរបស់បុគ្គលិកនិង

និស្សិតនៅ​សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គ​កម្ពុជា

ការជួយគ្នាគឺជាគុណធម៌មួយរបស់មនុស្ស

ខ្មែរជួយខ្មែរគឺជាការជួយខ្លួនឯង

សាមគ្គីភាពនាំអោយខ្មែររស់និងធ្វើអោយជីវិតភ្លឺថ្លា

គ្មាននរណាស្រលាញ់ខ្មែរជាជាងខ្មែរខ្លួនឯងឡើយ

ការចូលរួមវិភាគទានទាំងអស់គ្នាដើម្បីទាំងអស់គ្នា


ជួយគ្នាក្នុងគ្រាក្រ

អនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកទាំងស្រុងនៅលើគុណភាពនៃការគិតនិងទង្វើរបស់ខ្មែរគ្រប់រូប

កុំសួរថាតើកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីសំរាប់អ្នក​ ប៉ុន្តែត្រូវសួរថាតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះសំរាប់ប្រទេសរបស់អ្នកដ៏កំសត់នេះ?

ការផ្លាស់ប្តូរចាប់ផ្តើមពីខ្លួនយើងម្នាក់

យុវជនជាសរសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិ

ជីវិតពោរពេញទៅដោយភាពស្រស់បំព្រង​(Life is beautiful)

ខ្មែររស់ព្រោះខ្មែរស្រលាញ់និងការពារជាតិរបស់ខ្លួនដែលមានសព្វ ស្រុកខ្មែរអន្តរកប្បបើខ្មែរនៅតែបែកបាក់ និងយកតែរួចខ្លួន៕

…………………………………………………………………………………………………………………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s