C*H*A*N*R*O*E*U*N

Food for Thought, Thought for Action!

ចូរចាប់ផ្តើមថ្ងែនៃជីវិតឬការងាររបស់អ្នកជាមួយ នឹងស្នាមញញឹម Start your day with a smile

2 Comments

រៀងរាល់ព្រឹកពេលអ្នកក្រោកឡើង អ្នកមានជំរើសមួយថាតើអ្នកចង់អោយថ្ងៃនោះទៅជាយ៉ាងម៉េច។ ខ្ញុំនិយាយថា “ខ្ញុំជ្រើសរើសការសប្បាយរីករាយ”។

Every morning when you get up, you have a choice about how you want to approach life that day., “I said. I choose to be cheerful.”

ចូរចាប់ផ្តើមថ្ងែនៃជីវិតឬការងាររបស់អ្នកជាមួយនឹងស្នាមញញឹម។​ ជីវិតគឺជាកញ្ចក់ បើអ្នកញញឹម វានឹងញញឹមមកអ្នកវិញ ប៉ុន្តែបើអ្នកធ្វើមុខជូ វានឹងជូដាក់អ្នករាប់រយដង។

2 thoughts on “ចូរចាប់ផ្តើមថ្ងែនៃជីវិតឬការងាររបស់អ្នកជាមួយ នឹងស្នាមញញឹម Start your day with a smile

  1. Hello! teacher how are you? i am a student at CMU department of English for teaching. i want to down load the book from internet”think and grow rich”. how can i take it?

  2. Great write-up, I’m regular visitor of one’s site, maintain up the

    excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s